Luck o' the Roulette

 Jocul principal

Obiectivul jocului:

Luck O’ The Roulette este un joc de pariuri cu cote fixe bazat pe ruletă. Roata ruletei are 38 de fante numerotate (0 - 36 şi un pariu Pot), iar pe fiecare dintre acestea pot fi plasate pariuri. Roata se învârte într-o direcţie, iar bila se învârte în direcţia opusă. Bila se va opri într-una din fantele numerotate sau în fanta pariului Pot. Dacă aţi pariat pe numărul fantei în dreptul căreia bila s-a oprit, atunci veţi obţine un câştig.

Reguli de joc:

 • Există două mese şi o roată:
  • Masa de pariere, unde pot fi plasate pariuri.
  • Masa cu numere învecinate, unde pot fi plasate pariuri învecinate. (Masa cu numere învecinate poate fi accesată dând clic pe mica imagine a acesteia deasupra ferestrei jocului principal, iar Masa de pariere poate fi accesată dând clic pe mica imagine a acesteia deasupra ferestrei jocului principal.)
  • Roata ruletei.
 • Valorile diferite ale jetoanelor, care pot fi utilizate pentru a plasa pariuri, apar în stocul cu jetoane. Daţi clic pe un jeton în stocul de jetoane pentru a-l selecta.
  • Stocul de jetoane este afişat în partea stângă a mesei selectate în momentul de faţă.
 • Pentru a plasa un pariu, daţi clic pe jetonul cu valoarea dorită şi apoi daţi clic pe numărul sau numerele pe care doriţi să pariaţi. Numărul sau numerele selectate vor fi evidenţiate până când eliberaţi cursorul. Stocul cu jetoane este derulabil.
  • Există multe tipuri diferite de pariuri la ruletă, inclusiv pariuri plasate pe numere multiple cu un singur jeton. Toate pariurile sunt listate în secţiunea BET TYPES AND PAYTABLE (TIPURI DE PARIURI ŞI TABELA DE PLĂŢI) de mai jos.
 • Dacă doriţi să plasaţi un pariu adiţional cu o valoare diferită, daţi clic pe un jeton cu o valoare diferită. Atunci când puneţi cursorul pe un posibil pariu, o fereastră pop-up cu detaliile pariului va fi vizibilă.
 • Pentru a elimina ultimul pariu plasat de la masă, dați clic pe UNDO (ANULARE).
 • Pentru a şterge toate mizele curente, faceţi clic pe CLEAR BETS (ŞTERGERE PARIURI).
 • Pentru a dubla toate pariurile curente plasate la masă, daţi clic pe butonul DOUBLE (DUBLARE).
 • MIN, MAX şi TABLE MAX sunt afişate în partea stângă sus a Mesei de pariere. Dacă faceţi clic pe acest text, va apărea o fereastră pop-up, care va afişa toate limitele mesei.
 • Fiecare poziţie de la masă are un pariu minim şi un pariu maxim. Dacă încercaţi să plasaţi un pariu mai mare decât limita maximă sau mai mic decât limita minimă, pariul nu va fi acceptat şi un scurt mesaj va apărea pentru a vă informa în legătură cu aceasta.
 • O informaţie privind soldul dvs. disponibil şi pariul dvs. total va fi afişată în partea de jos a ecranului de joc.
 • Indicatorul TABLE COVERAGE (ACOPERIREA LA MASĂ) afișează procentul acoperit de pariurile plasate la ruletă.
  • Daţi clic pe butonul HOLD FOR AUTOPLAY/SPIN (MENŢINE ROTIREA AUTOMATĂ/ROTIREA) pentru a învârti roata ruletei cu pariurile curente.
  • După ce bila s-a oprit, un indicator va fi plasat pe numărul câştigător din cadrul ultimei rotiri la Masa de pariere şi vor apărea butoanele REBET, DOUBLE & SPIN (REPARIERE, DUBLARE ŞI ROTIRE) şi REBET & SPIN (REPARIERE ŞI ROTIRE).
   • Daţi clic pe REBET (REPARIERE) pentru a plasa aceleași pariuri ca în runda anterioară.
   • Daţi clic pe DOUBLE & SPIN (DUBLARE ŞI ROTIRE) pentru a dubla pariul(rile) anterioar(e) şi pentru a începe un joc nou.
   • Daţi clic pe REBET & SPIN (REPARIERE ŞI ROTIRE) pentru a plasa acelaşi pariu/aceleaşi pariuri din jocul anterior şi pentru a începe un joc nou.
 • Istoricul rezultatelor arată rezultatele jocului anterior. Acesta se află în partea dreaptă a roţii.

Joc automat:

 • Modul de JOC AUTOMAT poate fi utilizat pentru a juca automat mai multe jocuri la rând cu acelaşi pariu.
 • Plasaţi un pariu, apoi ţineţi apăsat butonul HOLD FOR AUTOPLAY/SPIN (MENŢINE ROTIREA AUTOMATĂ/ROTIREA) pentru a deschide panoul de joc automat. Panoul jocului automat are un cursor, ce poate fi mişcat pentru a selecta numărul de jocuri care să fie jucate în mod automat. După selectarea numărul dorit de jocuri automate, daţi clic pe butonul START AUTOPLAY (ÎNCEPE ROTIREA AUTOMATĂ) pentru a începe jocurile respective.

 auto play

 • În timpul jocurilor automate, numărul jocurilor rămase va fi afişat la butonul STOP AUTOPLAY (OPREŞTE JOCUL AUTOMAT) în partea dreaptă jos a ecranului. Apăsaţi butonul STOP AUTOPLAY (OPREŞTE JOCUL AUTOMAT) oricând pentru a opri jocurile în modul de joc automat.
 • Numărul maxim de rotiri automate disponibile este 90, ar utilizatorul are opţiunea de a selecta între 10 şi 90 rotiri automate trăgând cursorul (10, 20, 30, 4, 50, 60, 70, 80, 90). 10 rotiri automate vor fi selectat în mod implicit.

Masa de pariere:

 • În cadrul Mesei de pariere aveţi posibilitatea de a efectua o gamă largă de pariuri standard:
  • Pariu Pot
  • Straight up
  • Split (Divizat)
  • Street (Triplu)
  • Corner (Colț)
  • Five (Cinci)
  • Line (Linie)
  • Column (Coloană)
  • Coloană adiacentă
  • 1st 12 (Prima duzină)
  • 2nd 12 (A doua duzină)
  • 3rd 12 (A treia duzină)
  • Doisprezece nr. adiacente
  • 1-18/19-36
  • Roşu/Negru
  • Par/Impar
 • Mai multe informaţii privind pariurile pot fi găsite la secţiunea BET TYPES AND PAYTABLE (TIPURI DE PARIURI ŞI TABELA DE PLĂŢI) de mai jos.
 • După ce v-aţi plasat pariul, daţi clic pe SPIN (ROTIRE) pentru a începe jocul.

Masa cu numere învecinate:

 • Masa cu numere învecinate poate fi accesată dând clic pe NEIGHBOURS (VECINI) pe imaginea Mesei de pariere.
 • Masa cu numere învecinate vă permite să plasaţi numeroase tipuri de pariuri, care nu sunt disponibile la Masa de pariere. Aceste pariuri speciale sunt:
  • Tier
  • Orphelins
  • Voisins Du Zero
 neighbours table
 • Există 5 butoane VECINI numerotate, ce pot fi selectate, apoi daţi clic pe un număr de pe masă pentru a paria pe numărul respectiv şi numerele învecinate cu acesta în partea stângă şi dreaptă.
Exemple:
1. Dând clic pe butonul NEIGHBOURS (VECINI) etichetat cu numărul 1 şi apoi dând clic pe numărul 2 de pe masă, vor fi plasate pariuri pe numărul 2 şi pe numerele imediate din stânga şi dreapta numărului 2 (25 la stânga şi 21 la dreapta).
2. Dând clic pe butonul NEIGHBOURS (VECINI) etichetat cu numărul 4 şi apoi dând clic pe numărul 2 de pe masă, vor fi plasate pariuri pe numărul 2, precum şi pe 4 numere, care se află în stânga şi dreapta numărului 2 (25, 17, 34, 6 în partea stângă şi 21, 4, 19, 15 în partea dreaptă).
 • Dând clic pe Tier, Orphelins şi Voisins Du Zero, vor fi plasate pariuri speciale, aşa cum este afişat în Tabela de plăţi de mai jos.
 • După ce v-aţi plasat pariul, apăsaţi pe SPIN (ROTIRE) pentru a începe jocul.

Roata ruletei:

 • Apăsând pe SPIN (ROTIRE), după ce aţi efectuat un pariu, bila va începe să se învârtă în roata ruletei.
 • Roata se învârte într-o direcţie, iar bila se învârte în direcţia opusă. Bila se va opri într-una din fante.
 • Roata are mulţi multiplicatori de câştig: x15, x20, x25, x30, x35, x40, x45, x50, x60 şi pot(x100). Un multiplicator este ales în mod aleatoriu în timpul fiecărei rotiri. Multiplicatorii se aplică doar la pariurile Pot.
 • Dacă bila se opreşte pe numărul pe care v-aţi plasat pariul, veţi obţine un câştig conform pariului dvs. Valoarea câştigului este adăugată la soldul de joc.
 • Numărul în dreptul căruia s-a oprit bila, va fi afişat în partea stângă sus.

Tipuri de pariuri şi tabela de plăţi:

Tip de pariu

 Acoperire

Descriere

Plată

Pariu Pot

 1 fantă

Un pariu pe Pariul Pot.

1:14/19/24/29/34/39/44/49/59/99

Straight up

 1 număr

Un pariu pe un singur număr (inclusiv 0).

35:1

Split (Divizat)

 2 numere

Un pariu pe două numere (inclusiv 0 şi Pot) unul lângă altul pe masă.

17:1

Plata Pariului Pot va fi de 1:14/19/24/29/34/39/44/49/59/99

Street (Triplu)

 3 numere

Un pariu pe un rând de trei numere (de ex., 1, 2, 3).

Pariurile plasate pe numerele „0, 1, 2” sau „0, 2, 3” sau,, pot, 0,2," sau,, pot, 2,1," sunt de asemenea considerate a fi pariuri triple.

11:1

Plata Pariului Pot va fi de 1:14/19/24/29/34/39/44/49/59/99

Corner (Colț)

 4 numere

Acest pariu acoperă patru numere aflate unul lângă celălalt pe masă. Un pariu plasat pe „0, 1, 2, 3” este de asemenea considerat a fi un pariu de colţ.

8:1

Five (Cinci)

 5 numere

Un pariu care acoperă cinci numere: pot, 0,1,2,3.

6:1

Plata Pariului Pot va fi de 1:14/19/24/29/34/39/44/49/59/99

Line (Linie)

 6 numere

Un pariu plasat pe două Triple - şase numere diferite în două şiruri de trei numere (de ex., 1, 2, 3 + 4, 5, 6).

5:1

Column (Coloană)

 12 numere

Un pariu plasat într-una din căsuţele marcate cu „2 to 1” în partea de jos a tabelului cu numere, fiecare acoperind 12 numere pe fiecare coloană.

2:1

Doisprezece

 12 numere

Un pariu plasat într-una din căsuţele marcate cu „1st 12”, „2nd 12” sau „3rd 12”, fiecare acoperind 12 numere.

2:1

1-18 (jos)

 18 numere

Un pariu pe numărul câştigător între 1 şi 18.

1:1

19-36 (sus)

 18 numere

Un pariu pe numărul câştigător între 19 şi 36.

1:1

Roşu

 18 numere

Un pariu pe numărul câştigător fiind roşu.

1:1

Negru

 18 numere

Un pariu pe numărul câştigător fiind negru

1:1

Par

 18 numere

Un pariu pe numărul câştigător fiind par.

1:1

Impar

 18 numere

Un pariu pe numărul câştigător fiind impar

1:1

Doisprezece nr. adiacente

 24 de numere

Un pariu plasat pe linia dintre oricare două căsuţe adiacente marcate cu „1st 12”, „2nd 12” sau „3rd 12”, fiecare acoperind 12 numere.

0,5:1

Coloană adiacentă

 24 de numere

Un pariu plasat pe linia dintre oricare două coloane marcate cu „2 to 1” în partea de jos a mesei, acoperind 12 numere din fiecare.

0,5:1

Tip de pariu

Descriere

Tier

Acest tip de pariu plasează pariuri împărţite pe 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36 şi un pariu simplu pe Pot.

Orphelins

Acest tip de pariu plasează pariuri împărțite pe 6/9, 14/17, 17/20, 31/34 şi un pariu simplu plasat pe numărul 1.

Voisins Du Zero

Acest tip de pariu plasează pariuri împărţite pe  4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35, 2 jetoane pe Triplă 0/2/3 şi

2 jetoane pe Colţ 25/26/28/29.

Informaţii despre joc:

 • Jocul şi regulile jocului sunt identice atât în modul de joc pe bani reali cât şi în modul de joc pe bani virtual.
 • Atunci când este plasat un pariu pe Pariul POT, valoarea maximă câştigătoare este afişată în colţul din dreapta sus pentru pariu special.

Opțiuni de joc:

 • Volum: icoana Volum activat va porni muzica jocului. Dând clic pe icoana Volum activat volumul va fi dezactivat Volum dezactivat.

  Panoul cu setări

 • Bara de volum: pentru mări sau micşora volumul sunetelor de joc.
 • Sunete de joc: în mod implicit, căsuţa de selectare „Sunete de joc”, este activată. Debifaţi căsuţa de selectare pentru a dezactiva opţiunea „Sunete de joc”.
 • Muzică de fundal: în mod implicit, căsuţa de selectare „Muzică de fundal”, este activată. Debifaţi căsuţa de selectare pentru a dezactiva opţiunea „Muzică de fundal”.
 • Funcţia Turbo poate fi utilizată pentru a controla viteza acțiunii.
 • Modul Turbo: în mod implicit, căsuţa de selectare „Modul Turbo”, este dezactivată. Daţi clic pe căsuţa de selectare pentru a dezactiva animaţia pe roată.
 • Mărire automată a roţii: în mod implicit, căsuţa de selectare „Mărire automată a roţii”, este activată. Debifaţi căsuţa de selectare pentru a dezactiva opţiunea „Mărire automată a roţii”.
 Setări
 • Textul tabelei de plăţi este afişat sub icoana Setări Simbol pentru setări. Dacă faceţi clic pe textul tabelei de plăţi, va apărea o fereastră pop-up, care va afişa toate limitele mesei.

 

 

Comenzile panoului de navigare:

 Fereastra de joc cu panoul browser

 • Dați clic pe Responsible Gaming (Joc Responsabil) pentru a naviga spre pagina de joc responsabil.
 • Faceți clic pe Game Rules (Reguli de joc) pentru a vizualiza regulile de joc.
 • Daţi clic pe Game Logs (Istoric joc) pentru a vedea istoricul jocurilor jucate.
 • Daţi clic pe butonul Deposit a7 (Depozit) pentru a adăuga fonduri în contul dvs.
 • Daţi clic pe Real/Play (Joc real/virtual) pentru a trece de la modul pe bani reali la cel pe bani virtuali.
 • Funcția Game Logs (Istoric joc) este aplicabilă doar pentru jocul pe bani reali.

Câștig pentru jucător:

Rata plăţilor la acest joc este de 95,39 %.

Întrebări frecvente:

1. Nu am putut încheia jocul. Ce ar trebui să fac?

 • Dacă sunteţi deconectat în timpul jocului de bază, software-ul va continua automat jocul pentru dvs. În momentul, în care vă autentificaţi din nou, veţi putea vedea rezultatul, apăsând pe butonul „Game Logs” (Istoric joc).

2. Ce ar trebui să fac dacă soldul este prea mic pentru a putea plasa un pariu?

 • Faceți clic pe butonul „Deposit” (Depunere) a7 în partea de jos a ecranului de joc și depuneți.

3. Defecţiunile de sistem anulează toate plăţile şi jocul.

4. Dacă problemele persistă, contactaţi Serviciul Clienți, care vă stă la dispoziţie 24/7.

Ultima actualizare: 12.02.2020