Classic Roulette

Classic Roulette este un joc de noroc în cotă fixă, bazat pe jocul de ruletă.

Roata ruletei are 37 de fante numerotate, de la 0 la 36, pe fiecare dintre ele putând fi plasate pariuri. Roata este învârtită într-o direcţie, iar bila se învârte, pe roată, în direcţia opusă. Bila se va opri într-una dintre fantele numerotate. Dacă ați pariat pe fanta numerotată în care s-a oprit bila, veţi obține un câştig.

PENTRU A JUCA ACEST JOC

Pariurile pot fi plasate pe Masa de pariere și pe Masa vecinilor. Roata este vizibilă atunci când oricare dintre mese este afișată pe ecran.

MASA DE PARIERE

 • Diferitele valori ale jetoanelor care pot fi utilizate pentru a plasa pariuri apar în tava de jetoane.
  • Tava de jetoane apare în partea stângă a mesei de pariere și a mesei pentru parierea pe numere adiacente.
 • Pentru a plasa un pariu, treceți cu mouse-ul peste jetonul cu valoarea dorită, apoi faceți clic pe numărul sau numerele pe care doriți să pariați. Numărul/numerele alese vor fi evidențiate în alb până când eliberați butonul mouse-ului.
 • Există multe tipuri diferite de pariuri la Ruletă, inclusiv pariuri plasate pe mai multe numere cu un singur jeton. Toate pariurile sunt listate în secţiunea tabelului de plăţi de mai jos.
 • Puteţi plasa cât de multe pariuri diferite ca valoare doriţi, în fiecare joc, cu condiția ca potenţialele câştiguri din pariu să nu depăşească câștigul maxim dintr-un singur joc.
 • În cazul în care doriți să plasați un pariu suplimentar de o valoare diferită, faceți clic pe un jeton de o altă valoare.
 • Faceți clic pe butonul DUBLARE pentru a dubla toate pariurile plasate pe masă în acel moment.
 • Faceți clic pe ANULARE pentru a elimina ultimul pariu de pe masă.
 • Faceți clic pe butonul ȘTERGERE PARIURI pentru a elimina toate pariurile de pe masă.
 • Pariurile totale minime și maxime sunt afișate lângă masă. Dacă faceți clic pe pe aceasta, va apărea o fereastră pop-up cu toate limitele mesei..
 • Fiecare poziție de pe masă are un pariu minim și un pariu maxim. Dacă încercaţi să plasați un pariu mai mare decât cel maxim sau mai mic decât cel minim, pariul nu va fi acceptat şi va apărea un mesaj scurt pentru a vă informa despre aceasta.
 • Bara de procentaj afișează modificarea procentuală a pariului curent care are ca rezultat o victorie.
 • Istoricul rezultatelor afișează rezultatele jocului precedent.
 • După ce aţi plasat pariul, faceți clic pe ÎNVÂRTIRE pentru a începe jocul.
 • Lângă masă se află o fereastră mică în care sunt prezentate toate pariurile și câștigurile dvs. „Pariu' prezintă toate jetoanele pe care le-ați plasat pe masă. „Câștig' prezintă suma de bani câștigată. Rezultatele sunt diferite la fiecare învârtire nouă.

ROATA RULETEI

 • Roata este învârtită într-o direcţie, iar bila se învârte, pe roată, în direcţia opusă. Bila se va opri într-una dintre fantele numerotate.
 • În cazul în care bila se oprește într-o fantă numerotată pe care ați pariat, veţi obține un câștig în funcţie de pariul plasat.
 • Fanta în care a ajuns bila va fi afișată în partea din dreapta sus a ecranului.
 • După ce bila s-a oprit, vor apărea butoanele DUBLARE ȘI ÎNVÂRTIRE, REPARIERE ȘI ÎNVÂRTIRE și REPARIERE.
  • Faceți clic pe DUBLARE ȘI ÎNVÂRTIRE pentru a dubla pariul/pariurile anterior/anterioare și a începe un alt joc.
  • Faceți clic pe REPARIERE ȘI ÎNVÂRTIRE pentru a plasa același pariu / aceleași pariuri ca în jocul precedent și a începe un alt joc.
  • Dacă faceți clic pe butonul REPARIERE vor fi plasate aceleași pariuri ca în jocul anterior.

MASA PENTRU PARIEREA PE NUMERE ADIACENTE

 • Un pariu pe Vecini este un pariu pe cinci numere aflate unul lângă celălalt pe roata de ruletă. Selectați numerele învecinate dorite, deplasându-vă pe pista de curse cu mouse-ul. Faceți clic pe pista de curse pentru a plasa pariul. Totalul unui pariu pe pista de curse este egal cu de cinci ori valoarea jetonului selectat. De exemplu, un pariu pe 8 și vecinii săi înseamnă plasarea unui pariu pe cinci numere consecutive, 11-30-8-23-10 (8 se află în mijloc).
 • Masa pentru numere adiacente vă permite să plasați mai multe tipuri de pariuri care nu sunt disponibile pe masa de pariere.
 • Făcând clic pe Tier, Orphelins sau Voisins Du Zero, veți plasa pariuri speciale, aşa cum este detaliat în tabelul de plăți de mai jos.
 • După ce aţi plasat pariul, faceți clic pe ÎNVÂRTIRE pentru a începe jocul.

JOC AUTOMAT

Modul JOC AUTOMAT poate fi folosit pentru a juca automat mai multe jocuri la rând, cu același pariu.

Plasați un pariu, apoi țineți apăsat pe butonul ÎNVÂRTIRE pentru a deschide panoul Jocului automat. Panoul Jocului automat are un glisor care poate fi mutat pentru a selecta numărul de jocuri care să fie jucate în mod automat. Glisați cursorul la numărul dorit de jocuri automate, apoi faceți clic pe butonul START JOC AUTOMAT pentru a începe aceste jocuri.

În timpul jocurilor desfășurate cu Joc automat, numărul de jocuri rămase va fi indicat pe butonul OPRIRE JOC AUTOMAT din colțul dreapta-jos al ecranului. Apăsaţi butonul OPRIRE JOC AUTOMAT în orice moment, pentru a opri Jocul automat.

Panoul pentru Joc automat poate fi, de asemenea, accesat menținând apăsat butonul PĂSTRARE PENTRU JOC AUTOMAT/ÎNVÂRTIRE .

BUTOANE

DUBLARE - dublează toate pariurile curente (în cazul în care nu se depăşește limita stabilită).
ȘTERGERE PARIURI - elimină toate pariurile de pe masă.
ÎNVÂRTIRE - învârte ruleta cu pariurile curente.
PĂSTRARE PENTRU JOC AUTOMAT/ÎNVÂRTIRE - învârte ruleta cu pariurile curente. Menținând apăsat pe acest buton, se va deschide panoul de Joc automat.
REPARIERE - plasați același pariu ca în runda anterioară.
DUBLARE ȘI ÎNVÂRTIRE - dublează toate pariurile curente (în cazul în care nu se depăşește limita stabilită) și învârte roata. Atunci când nu au fost plasate pariuri noi, dacă faceți clic pe acest buton, pariurile anterioare se repetă și se dublează, iar roata se învârte.
REPARIERE ȘI ÎNVÂRTIRE - plasează acelaşi pariu ca şi în runda precedentă și învârte roata ruletei.
START JOC AUTOMAT - începe numãrul selectat de jocuri cu Joc automat.
OPRIRE JOC AUTOMAT - anulează sesiunea de Jocul automat.

ANULARE - atunci când se face clic aici, ultimul pariu este eliminat de pe masă.

TIPURILE DE PARIU ȘI TABELUL CU PLĂȚI

Tip pariu

Acoperire

Descriere

Cum se joacă

Plată

Număr plin

1 număr

Un pariu pe un singur număr fiind numărul câştigător.

Faceți clic pe un număr.

35:1

Divizare

2 numere

Un pariu pe numere aflate unul lângă celălalt pe masă.

Faceți clic între două numere.

17:1

Transversală

3 numere

Un pariu interior pe trei numere pe o singură linie verticală (transversală). Un pariu pe trei numere 0, 1 şi 2 sau 0, 2 şi 3 este un Pariu transversal special.

Faceți clic pe marginea de jos a celui mai mic număr dintr-un rând vertical pentru a plasa un Pariu transversal. Faceți clic pe secțiunea în formă de T, unde se întâlnesc cele trei numere, pentru a plasa un Pariu transversal special.

11:1

Colț/Patru

4 numere

Un pariu care acoperă patru numere aflate unul lângă celălalt pe masă.

Faceți clic pe colțul dintre patru numere.

8:1

Linie

6 numere

Un pariu care acoperă două transversale - șase numere diferite pe două rânduri a câte trei numere (de ex. 1, 2 și 3 + 4, 5 și 6)

Faceți clic între două pariuri transversale (la colțul de jos a două numere din partea de jos a unui rând vertical).

5:1

Coloană/Duzină

12 numere

Un pariu care acoperă un întreg rând orizontal de douăsprezece numere.

Faceți clic pe una dintre zonele marcate “2 - 1”.

2:1

1st 12

12 numere

Un pariu că numărul va fi între numerele 1-12

Faceți clic pe zona marcată „1st 12'.

2:1

2nd 12

12 numere

Un pariu pe numărul câştigător fiind între 13 şi 24.

Faceți clic pe zona marcată „2nd 12'.

2:1

3rd 12

12 numere

Un pariu pe numărul câştigător fiind între 25 şi 36.

clic pe zona marcată „3rd 12';.

2:1

1-18 (Mic)

18 numere

Un pariu pe numărul câştigător fiind între 1 şi 18.

Faceți clic pe zona marcată „1-18'.

1:1

19-36 (Mare)

18 numere

Un pariu pe numărul câştigător fiind între 19 şi 36.

Faceți clic pe zona marcată „19-36'.

1:1

Roșu

18 numere

Un pariu pe numărul câştigător fiind roșu.

Faceți clic pe zona marcată cu un diamant roșu.

1:1

Negru

18 numere

Un pariu pe numărul câştigător fiind negru.

Faceți clic pe zona marcată cu un diamant negru.

1:1

Par

18 numere

Un pariu pe numărul câştigător fiind par.

Faceți clic pe zona marcată „PAR'.

1:1

Impar

18 numere

Un pariu pe numărul câştigător fiind impar.

Faceți clic pe zona marcată „IMPAR'.

1:1


Pariuri pe numere adiacente

  1. Voisins du Zero înseamnă „Vecinii lui zero'. Acestea sunt numerele poziționate pe roată între 22 și 25. Faceți clic pe Voisins du Zero în modul de vizualizare al cursei roții pentru a plasa pariul. 9 jetoane cu valoarea selectată sunt mizate în total:
   • 2 jetoane sunt mizate ca un pariu triplu pe 0/2/3
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 4/7.
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 12/15.
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 18/21.
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 19/22
   • 2 jetoane sunt mizate ca un pariu pe colț pe 25/26/28/29
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 32/35.

Câștigurile pentru un pariu Voisins du Zero sunt după cum urmează:

Număr câștigător

Plată

0, 2 sau 3

22 jetoane (11:1) + 2 jetoane

4, 7, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 32 sau 35

17 jetoane (17:1) + 1 jeton

25, 26, 28 sau 29.

16 jetoane (8:1) + 2 jetoane

  1. Pariurile Tiers acoperă o treime din masă și anume numerelor poziționate în treimea roții opusă lui 0, între 27 și 33. Faceți clic pe Tier în modul de vizualizare al cursei roții pentru a plasa pariul. 6 jetoane cu valoarea selectată sunt mizate în total:
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 5/8.
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 10/11.
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 13/16
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 23/24
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 27/30.
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 33/36

Plata pentru pariul Tiers este după cum urmează:

Număr câștigător

Plată

5, 8, 10, 11, 13, 16, 23, 24, 27, 30, 33, 36

17 jetoane (17:1) + 1 jeton

  1. Pariurile Orphelins acoperă 8 numere. Orphelins înseamnă „Orfani' și aceste numere formează cele două zone ale roții care nu sunt incluse nici în pariurile Tiers, nici în cele Voisins. Faceți clic pe Orphelins în modul de vizualizare al cursei roții pentru a plasa pariul. 5 jetoane cu valoarea selectată sunt mizate în total:
   • 1 jeton este mizat ca pariu pe număr plin pe 1
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 6/9
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 14/17
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 17/20.
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 31/34.

Rețineți că numărul 17 participă la două divizări (14/17 și 17/20). Plăţile pentru pariul Orphelins sunt după cum urmează:

Număr câștigător

Plată

6, 9, 14, 20, 31, 34

17 jetoane (17:1) + 1 jeton

1

35 jetoane (35:1) + 1 jeton

17

34 jetoane (17:1) + 2 jetoane

Note:

 • Un câștig va acorda o plată în funcție de tipul de pariu.
 • Rețineți că plățile efective depind de numărul de jetoane implicate în pariu. De exemplu, dacă pariul este plasat pe cinci numere consecutive și iese unul dintre numere, plata va fi 35 + 1 - 5 = 31 jetoane.

Notă privind deconectările: dacă pierdeți conexiunea la Internet în timpul jocului, conectați-vă din nou la cazino. Veți fi direcționat automat înapoi la joc și îl puteți continua din punctul în care s-a întrerupt. Dacă deschideți din nou jocul fără să vă conectați la cazino, jocul începe de la început. În ambele cazuri, vi se plătesc câștigurile anterioare.

Pentru a verifica rezultatele jocurilor dvs. trecute sau pentru a găsi detalii suplimentare despre jocuri recente, apăsați butonul Istoric, aflat în Meniu. Folosiți numele de utilizator și parola dvs. obișnuită pentru a vă conecta și a verifica rezultatele rundelor anterioare atât pe versiunea desktop, cât și pe versiunea mobilă a jocului.

Notă privind defectiuni tehnice care afecteaza jocul: orice defectiuni tehnice care afecteaza jocul anulează toate plățile și jocurile.

Notă privind pariurile nesoluționate: pariurile nesoluționate devin nule după 90 de zile.

Procentajul teoretic de returnare la jucător (RTP) este de 97,30%.

Ultima actualizare: 04.05.2020