Termenii şi Condiţiile Promoţionale Standard

Despre promoţii

 1. Introducere
 2. 1.1 Termenii conţinuţi în acest document (Termeni şi Condiţiile Promoţionale Standard) se aplică la toate ofertele promoţionale disponibile pe Platformele Noastre (fiecare în parte o Promoţie) şi, alături de orice Termeni Promoţionali Specifici aplicabili, denumiţi şi "Termeni cheie", prezenţi pe site-ul individual al fiecărei Promoţii în parte (Termeni Promoţionali Specifici) şi Termenii şi Condiţiile de Utilizare, Termenii şi Condiţiile Programului de Loialitate şi Politica de Confidenţialitate (colectiv, Regulile), constituie un acord legal între Dvs. şi Noi, ce poate fi modificat doar cu consimţământul Nostru. Odată cu participarea la orice Promoţie, indicaţi faptul că, sunteţi de acord cu şi acceptaţi să respectaţi Regulile.
 3. 1.2 Trebuie să verificaţi aceşti Termeni şi Condiţii Promoţionale Standard şi orice Termeni Promoţionali Specifici înainte de a participa la orice Promoţie.
 4. 1.3 În cazul oricărui conflict sau inconsistenţe între aceşti Termeni şi Condiţii Promoţionale Standard, orice Termeni Promoţionali Specifici aplicabili şi Termenii şi Condiţiile de Utilizare, Termenii Promoţionali Specifici vor avea întâietate, urmaţi de Termenii Promoţionali Standard, însă doar în măsura necesară pentru a soluţiona un astfel de conflict sau o astfel de inconsistenţă.
 5. 1.4 Puteţi imprima o copie a acestor Termeni promoţionali standard selectând opţiunea de imprimare din meniul „Files“ (Fişier) al browserului Dvs.
 6. 1.5 Utilizarea Platformelor şi a oricăror servicii disponibile prin intermediul acestor Platforme se supune Regulilor.
 7. Promoţii şi perioade promoţionale
 8. 2.1 Putem desfăşura Promoţii periodic sub formă de oferte de bonus (bonusuri în bani reali sau altă formă de stimulent), extrageri cu premii, competiţii, concursuri, ligi, turnee sau altă tipuri de Promoţii sau o combinaţie a oricărora dintre acestea. Tipul de Promoţie va fi descris, şi detaliile complete vor fi prezentate, în comunicări (precum e-mailuri, mesaje pop-up de computer şi scrisori) pe care Noi le emitem pentru a vă informa despre fiecare Promoţie (fiecare în parte o Comunicare promoţională) şi/sau pe site-ul individual al Promoţiei relevante.
 9. 2.2 În cadrul tuturor Promoţiilor, promotorul este entitatea cu care aţi încheiat un contract în baza Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare ("Noi", "Ne" şi "Nostru/Noastră/Noştri/Noastre").
 10. 2.3 Perioada de timp în care se va derula fiecare Promoţie (Perioadă Promoţională) va fi specificată în Termenii Promoţionali Specifici aplicabili. Fiecare Promoţie se va închide automat la sfârşitul Perioadei Promoţionale relevante, moment în care nu va mai fi posibilă participarea la Promoţia respectivă. Dacă Perioadă Promoţională nu este specificată, atunci Promoţia respectivă se va încheia atunci când va fi retrasă de pe platformă.
 11. Comunicări promoţionale
 12. 3.1 Dacă nu se indică altfel în Comunicarea Promoţională, participarea la fiecare Promoţie este deschisă pentru jucătorii de pe oricare dintre Platformele Noastre, însă este limitată la o singură participare pentru fiecare persoană, familie, dimiciliu, adresă sau organizaţie căreia Noi i-am trimis Comunicarea Promoţională. Ne rezervăm dreptul să restricţionăm participarea la anumite Promoţii la jucătorii care îndeplinesc anumite criterii de selecţie. Atunci când o Comunicare Promoţională permite mai mulţi participanţi, Ne rezervăm dreptul, la propria discreţie, de a limita numărul de participanţi.
 13. 3.2 Dacă nu se indică altfel în Comunicarea Promoţională, aceasta este adresată doar destinatarului sau categoriei de destinatari şi nu poate fi transferată. Dacă nu sunteţi Dvs. destinatarul avut în vedere sau dacă nu faceţi parte din categoria de destinatari avută în vedere, atunci oferta este nulă şi nevalidă.
 14. Eligibilitatea de a participa la Promoţii
 15. 4.1 Pentru a fi eligibil să participaţi la o Promoţie trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii:
 16. (a) trebuie să aveţi cel puţin 18 (optsprezece) ani sau vârsta legală a majoratului în ţara, statul sau provincia din care proveniţi; (b) trebuie să aveţi dreptul legal de a utiliza serviciile Noastre în conformitate cu Termenii şi Condiţiile Noastre de Utilizare; (c) dacă Promoţia este destinată în mod specific jucătorilor care domiciliază şi/sau se află într-o anumită ţară, după cum se specifică în Termenii Promoţionali Specifici, atunci trebuie să fiţi domiciliat şi/sau să vă aflaţi în ţara respectivă; (d) dacă Termenii promoţionali specifici nu indică faptul că este disponibil un traseu de tipul "nu este necesară o achiziţie" şi în conformitate cu paragraful 5.2 de mai jos, trebuie să fi încheiat cu succes înregistrarea pe Platforma pentru serviciul relevant şi să fi deschis un cont de jucător pe bani reali (Cont) în conformitate cu Termenii şi Condiţiile Noastre de Utilizare; (e) trebuie să îndepliniţi orice alte criterii de eligibilitate prezente în secţiunile relevante ale acestor Termeni şi Condiţii Promoţionale Standard în legătură cu anumite categorii generale ale Promoţiei şi în Termenii Promoţionali Specifici; şi (f) nu puteţi fi o Persoană neautorizată (conform definiţie din secţiunea 6 de mai jos);
 17. (un Jucător eligibil).
 18. 4.2 Pentru a fi eligibil să participaţi la o Promoţie destinată jucătorilor noi sau care este descrisă ca o ofertă pentru "jucători nou" sau de "înregistrare" (sau altă ofertă asemănătoare), trebuie să fiţi un client nu care nu şi-a deschis încă niciun cont şi nu a făcut niciun depozit în contul niciunuia dintre serviciile noastre. Acest tip de promoţii nu poate fi utilizat în combinaţie cu alte promoţii.
 19. 4.3 Identitatea fiecărui participant la o Promoţie se va stabili prin utilizarea tuturor parametrilor următori sau combinaţii ale acestora: nume, adresă, adresă de e-mail, număr card de credit/charge/debit, adresă IP şi alte forme de identificare ce pot fi solicitate. Ne rezervăm dreptul să vă solicităm informaţii suplimentare, dacă doriţi să participaţi la anumite Promoţii.
 20. Participarea la Promoţii
 21. 5.1 Participarea la orice Promoţie este voluntară. Aveţi posibilitatea de a refuza să participaţi la orice Promoţie, ignorând, pur şi simplu Comunicarea promoţională relevantă.
 22. 5.2 Pentru a participa la o Promoţie, trebuie să urmaţi instrucţiunile prezentate în Comunicarea Promoţională relevantă, pe site-ul individual al Promoţiei respective şi, dacă este cazul, în Termenii Promoţionali Specifici aplicabili. În cazul în care Comunicarea Promoţională sau pagina promoţională indică faptul că nu este necesară nicio achiziţie pentru a participa la Promoţie, puteţi participa trimiţând un e-mail la adresa specificată în comunicare.
 23. 5.3 Dacă nu se indică altfel în Termenii Promoţionali Specifici, intrarea în fiecare Promoţie poate fi utilizată o singură dată.
 24. Jucători excluşi şi descalificaţi
 25. 6.1
 26. a. Directorii, angajaţii, consultanţii sau agenţii 38D9198F-E72A-4E1B-B8EB-45BB6843EA73/Company sau ai oricăreia dintre subsidiarele sale, ai companiilor mamă sau asociate sau ai oricăruia dintre furnizorii sau distribuitorii acestora (inclusiv agenţiile de promovare, tipărire şi publicitate) şi orice directori, angajaţi, consultanţi sau agenţi ai oricărei entităţi asociate cu o Promoţie sau rudele oricăreia dintre persoanele menţionate mai sus, "rudă" va include, fără limitare, soţul sau soţia, partenerul, copiii sau fraţii şi surorile şi orice persoană ce are acelaşi domiciuliu ca oricare dintre persoanele menţionate mai sus.
 27. b. Rezidenţii din Nevada, Districtul Columbia, Florida, Illinois, Iowa şi Rhode Island şi din alte jurisdicţii în care participarea la promoţii şi/sau câştigarea de premii în bani este ilegală.

(colectiv, Persoane neautorizate)

Persoanelor neautorizate nu li se permite să participe la nicio Promoţie.

 1. 6.2 Dacă un Jucător Neeligibil participă la o Promoţie, Ne rezervăm dreptul, fără a prejudicia niciun alt drept avut în baza Regulilor, să încercăm să recuperăm orice bonus, plată, premiu sau alt câştig, inclusiv din Contul jucătorului respectiv.
 2. 6.3 Ne rezervăm dreptul, la propria Noastră discreţie, să descalificăm orice jucător care trişează sau care acţionează ilegal sau încerce să acţioneze ilegal cu procesul de înregistrare sau cu operarea oricărei Promoţii sau al cărui comportament încalcă Regulile, este contrar spiritului Regulilor sau intenţiei Promoţiei relevante sau ar putea, după părerea Noastră rezonabilă, să ne discrediteze pe Noi, pe oricare dintre companiile grupului Nostru sau pe oricare dintre mărcile Noastre sau ale acestora.
 3. Depuneri eligibile
 4. 7.1 Dacă Termenii Promoţionali Specifici nu indică faptul că este disponibil un traseu de tipul "nu este necesară o achiziţie" (sau alt tip de dispensă), participarea la orice Promoţie este restricţionată de efectuarea unui depozit minim ce poate fi solicitat periodic în Contul Dvs., odată deschis, (Depozit eligibil), în afara cazului în care Termenii Promoţionali Specifici indică faptul că este solicitat un depozit cu o altă valoare.
 5. 7.2 Transferurile între Conturile jucătorilor (jucătorul "A" transferând bani jucătorului "B") şi retragerile de numerar returnate nu se califică drept depuneri în scopul niciunei cerinţe de Depozit eligibilă minimă.
 6. 7.3 Cerinţele pentru Depozitul eligibil pot fi găsite dând click aici.
 7. Restricţii de eliberare şi plată
 8. 8.1 În cadrul anumitor Promoţii, trebuie satisfăcute anumite cerinţe de eliberare sau, după caz, restricţii de plată, pe lângă criteriile de eligibilitate generale prezentate în aceşti Termeni şi Condiţii Promoţionale Standard, înainte ca un bonus să poată fi utilizat, jucat sau, după caz, retras din cont în numerar, sau drept condiţie pentru a fi eligibil pentru un premiu sau de a participa la o competiţie, concurs, ligă sau turneu. Orice astfel de restricţii sau cerinţe suplimentare vor fi incluse sau menţionate în Termenii Promoţionali Specifici. Câştigurile obţinute prin intermediul bonusului pot fi retrase din cont doar după ce aţi îndeplinit toate restricţiile de pariere asociate cu oferta bonus respectivă. Toate bonusurile trebuie să fie pariate la cote de cel puţin 1,7.

În cazul în care retrageți fonduri, pentru care aţi primit sau sunteți eligibil pentru a primi un bonus, înainte să fi îndeplinit toate cerinţele de eliberare, restricţiile de plată sau criteriile de eligibilitate generale aplicabile, veţi pierde întreaga sumă Bonus, iar Noi vom avea dreptul să o deducem din Contul Dvs.

 1. 8.2 Când o Promoţie cere ca un anumit număr de jocuri, de mâini sau de pariuri să fie jucate sau plasate, atunci, dacă nu se indică altfel în Termenii Promoţionali Specifici, jocurile, mâinile, pariurile jucate sau plasate la mesele turneelor (în afara cazului în care Promoţia este un turneu) sau la mesele cu bani virtuali nu vor fi luate în calcul.
 2. 8.3 Când orice Promoţie cere ca un anumit număr de puncte să fie acumulat, atunci, dacă nu se indică altfel în Termenii Promoţionali Specifici, referirea la "Puncte" înseamnă punctele standard acumulate doar în timpul Perioadei Promoţionale relevante. Dacă nu se indică altfel în Termenii Promoţionali Specifici aplicabili, punctele acumulate prin "topping" (adăugare) sau încasate sau utilizate în orice alt mod în afara Promoţiei relevante nu vor fi luate în considerare în cadrul promoţiei. Punctele promoţionale încasate în cadrul unei promoţii nu pot fi reclamate ulterior.
 3. 8.4 În momentul în care o promoţie solicită plasarea de pariuri, atunci, dacă nu se specifică altfel în Termenii Promoţionali Specifici aplicabili, pariurile plasate la orice joc de (i) ruletă pe zonele de pariere red (roşu), black (negru), odd (par), even (impar), pe căsuţa de pariere 1 - 18 sau pe căsuţa de pariere 19 - 36; (ii) blackjack cu un pachet de cărţi (iii) Bonus Pairs Blackjack; (iv) Triple Card Poker; (v) Texas Hold'em Bonus Poker; (vi) Final Score World Cup; şi (vii) Tens or Better nu vor fi luate în calcul drept pariuri valide utilizate în scopul îndeplinirii restricţiilor de plată sau de pariere ale niciunei promoţii.
 4. Plata bonusurilor
 5. 9.1 Conform paragrafului 8.1 de mai sus, dacă nu se indică altfel în Termenii Promoţionali Specifici, toate bonusurile în bani reali vor fi plătite în Conturile Jucătorilor Eligibili în termen de 7 (şapte) zile de la intrarea în Promoţia relevantă.
 6. 9.2 Ne rezervăm dreptul de a verifica modele de joc neregulat în modul în care utilizaţi bonusurile în bani reali. Pentru a asigura un joc cinstit şi o utilizare corectă a bonusurilor, considerăm ca fiind joc neregulat pariurile cu o margine de câştig foarte mică, pariuri egale (parierea aceleiaşi sume pe două rezultate opuse realizată cu scopul de a nu pierde miza), pariuri cu riscul zero sau pariurile hedge (două pariuri opuse realizate cu scopul de a câştiga o mică sumă sau de a minimaliza pierderea unui pariu mai mare) realizate pentru a exploata bonusul. Alte exemple de modele de joc neregulat includ, nelimitându-se însă la: (i) plasarea unuia sau a mai multor pariuri cu o valoare de 50% sau mai mult din suma bonus pe un singur joc, mână sau rundă individuală, crearea unui sold şi modificări semnificante în modelul de joc (mărimea pariurilor, tipurile de joc, structuri de pariere etc.) cu scopul de a îndeplini condiţiile de pariere; (ii) plasarea unor pariuri cu mize foarte mari care rezultă într-un câştig substanţial, urmată de o scădere semnificativă a valorii mizei egale cu sau mai mare de 75% faţă de miza anterioară până când condiţiile de activare a bonusului au fost îndeplinite; (iii) dacă avem motive întemeiate pentru a suspecta că aţi încercat să exploataţi bonusul oferit de noi exclusiv în scopul divertismentului personal (de exemplu, în momentul în care acceptaţi bonusul, condiţiile minime de pariere sunt îndeplinite şi, în consecinţă, fondurile sunt reatrse din cont). În cazul în care depistăm modele de joc neregulat, ne rezervăm dreptul de a vă împiedica să încasaţi fonduri din cont şi/sau retrageţi câştigurile obţinute utilizând bonusul.
 7. 9.3 În cazul în care mai mult de un bonus în bani reali sau o sumă în exces este plătită din greşeală unui Jucător Eligibil, Ne rezervăm dreptul, fără a prejudicia niciun alt drept avut în baza Regulilor, să încercăm să recuperăm bonusul în bani reali sau plata suplimentară din Contul jucătorului respectiv.
 8. Premii
 9. 10.1 Jucătorii Eligibili care câştigă un premiu ca rezultat al oricărei Promoţii ce constă într-o extragere, competiţie, concurs, ligă sau turneu (fiecare în parte un Câştigător şi, respectiv, un Premiu) trebuie să accepte Premiul respectiv "ca atare" şi nu există dreptul la o alternativă în bani, în afara cazului în care Noi, la propria Noastră discreţie, alegem să oferim o astfel de alternativă în bani (ce poate reprezenta mai puţin decât valoarea totală a Premiului). Ne rezervăm dreptul, în orice moment, de a substitui orice Premiu cu unul sau mai multe premii (altele decât o alternativă în bani) cu o valoare substanţială echivalentă. Putem face acest lucru, în special dacă este nepractic sau nejustificat de costisitor să livrăm un anumit Premiu în locaţia geografică a Câştigătorului.
 10. 10.2 Premiile vor fi extrase la întâmplare şi, cu condiţia ca toţi jucătorii să fie Jucători eligibili, nu se va arăta niciun fel de favoritism din punctul de vedere al sexului, vârstei, locaţiei geografice, vechimii ca Jucător eligibil, canalelor de jocuri sau Platformelor pe care Jucătorul eligibil le-a utilizat sau al oricărui alt factor.
 11. 10.3 Toate Premiile vor fi extrase la data sau în intervalul de timp specificat în Termenii Promoţionali Specifici aplicabili şi, dacă aceştia nu indică altfel, un Premiu în bani va fi plătit în Contul Câştigătorului. Atunci când Noi dispunem ca un Premiu în bunuri să vă fie livrat, este posibil să fie necesară o semnătură de primire a pachetului livrat, însă, în toate cazurile, Ne rezervăm dreptul de a cere ca un anumit Premiu să fie pus la dispoziţie doar pentru ridicare personală, incluzând, fără limitare, cazurile în care livrarea poştală a unui astfel de Premiu este nepractică sau nejustificat de costisitoare. În cazul unui Premiu în bunuri, vom face toate încercările rezonabile de a contacta Câştigătorul, utilizând detaliile de contact din Contul său, însă, dacă nu putem lua contact cu acesta în termen de 30 de zile de la câştigarea Premiului, Ne rezervăm dreptul de a extrage un alt Câştigător în locul Câştigătorului iniţial sau de a confisca Premiul cu totul, fără nicio răspundere faţă de Câştigător.
 12. 10.4 Ne rezervăm dreptul de a nu acorda un Premiu sau de a căuta să recuperăm orice Premiu acordat, în cazul în care Câştigătorul nu are dreptul să primească un astfel de Premiu în conformitate cu legea în vigoare (Câştigătorul are întotdeauna responsabilatea de a se asigura că are dreptul să primească un anumit Premiu) sau dacă avem motive să descalificăm Câştigătorul în conformitate cu secţiunea 6.3.
 13. 10.5 În cazul în care participaţi la un concurs, turneu sau ligă şi nu puteţi, indiferent de motiv, sau alegeţi să nu treceţi în următoarea rundă chiar dacă v-aţi calificat în acest sens, vă veţi pierde locul şi nu veţi fi eligibil pentru a primi niciun Premiu în rundele următoare şi niciun Premiu final.
 14. 10.6 Dreptul de a primi un Premiu nu este transferabil.
 15. 10.7 Câştigătorul este unicul responsabil pentru plata oricăror taxe aplicabile legate de Premiul relevant şi pentru orice costuri asociate cu Premiul sau cu utilizarea acestuia, inclusiv, fără limitare, costul conformării cu orice cerinţe ale legii locale în vigoare. Printre astfel de costuri asociate se numără, fără limitare, costurile de înregistrarea a unui vehicul, de asigurare a motorului şi de obţinere a permisului de conducere în cazul în care Premiul constă într-un vehicul, sau, dacă Premiul constă într-o călătorie în străinătate, costurile legate de obţinerea paşaportului, vizei şi cerinţelor de asigurare a călătoriei sau, privitor la Premiile oferite într-o locaţie specifică (de exemplu, un eveniment, o activitate sau o vacanţă), costul deplasării la şi de la locaţia respectivă (cu excepţia cazului în care, Premiul acoperă în mod expres costurile de călătorie sau constă într-un zbor cu avionul, călătorie cu trenul sau sejur maritim, situaţie ăn care, câştigătorul este responsabil pentru deplasarea până la şi de la punctul de îmbarcare).
 16. 10.8 Atunci când premiul constă într-un eveniment, o activitate, o vacanţă sau în prestarea unui serviciu, câştigătorul este unicul responsabil pentru conformarea cu orice instrucţiuni de rezervare sau alte condiţii sau instrucţiuni impuse de furnizorul sau organizatorul terţ relevant şi trebuie să poată respecta orice restricţii legate de data şi ora asociate cu premiul (care nu poate fi reprogramat) şi orice alte restricţii de eligibilitate impuse de furnizorul sau organizatorul terţ relevant. Contractul privitor la orice astfel de eveniment, activitate, vacanţă sau serviciu va fi încheiat direct între câştigător şi furnizorul sau organizatorul terţ relevant, iar noi nu vom face parte din acest contract şi nu vom avea nicio răspundere cu privire la executarea sau neexecutarea acestuia, care va reprezenta responsabilitatea exclusivă a furnizorului sau organizatorului terţ relevant. Nu vom oferi nicio formă de asigurare, inclusiv, fără limitare, nicio asigurare de răspundere publică sau de revocare, în legătură cu niciun premiu ce constă într-un eveniment, o activitate, o vacanţă sau un serviciu.
 17. 10.9 Atunci când, în legătură cu orice premiu, utilizăm numele sau marca comercială a oricărei terţe părţi, acestea reprezintă proprietatea părţii terţe respective. Nu se revendică şi nu trebuie presupusă nicio licenţă, afiliere, sponsorizare sau susţinere rezultată din utilizarea acestor nume sau mărci comerciale sau din utilizarea oricărei fotografii a premiului. Orice fotografie utilizată pentru a promova premiul are doar scop ilustrativ, iar premiul efectiv poate diferi de articolul prezentat în fotografie, inclusiv, fără limitare din punct de vedere al producătorului, modelului, specificaţiilor, culorii, finisajului, ambalajului şi al altor caracteristici.
 18. 10.10 Oferirea de către noi a unui anumit Premiu nu implică nicio afiliere din partea noastră cu producătorul, furnizorul, prestatorul sau organizatorul terţ relevant şi nici o sponsorizare sau o susţinere a acestuia.
 19. 10.11 Câştigătorul este unicul responsabil pentru utilizarea Premiului. Cu excepţia celor prevăzute în mod expres în aceşti Termeni promoţionali standard, nicio declaraţie, garanţie, condiţie şi niciun alt termen nu este făcută, oferită sau acceptată de către noi şi niciun alt termen nu se va aplica, în relaţia dintre noi şi orice persoană, în legătură cu niciun Premiu, inclusiv, fără limitare, orice termeni referitori la caracterul potrivit, fiabilitate, calitate mulţumitoare sau potrivire pentru un anumit scop şi niciun alt termen implicit, Noi excluzându-i pe toţi aceştia în măsura maximă permisă de lege.
 20. Extrageri cu premii

1

 1. 1.1 Cu privire la orice extragere cu premii, Câştigătorii vor fi extraşi în mod aleatoriu dintre toate înregistrările trimise corect (detaliile procesului utilizat sunt prezentate în Clauza 11.2 de mai jos ("Procesul de extragere")) şi, cu condiţia ca toţi jucătorii să fie Jucători eligibili, nu se va arăta niciun fel de favoritism din punct de vedere al sexului, vârstei, locaţiei geografice, vechimii ca Jucător eligibil, canalelor de jocuri sau Platformelor pe care le-a utilizat un Jucător eligibil sau al oricărui alt factor.
 2. 11.2 Procesul de extragere este următorul:
 3. (a) Fiecare înregistrare trimisă în mod valid de fiecare Jucător eligibil într-o extragere cu premii va fi sortată în mod aleatoriu într-o foaie de calcul Microsoft Excel şi îi va fi alocat un număr de tichet unic, aleatoriu, începând de la 1 până la numărul total de înregistrări pentru extragerea cu premii respectivă (fiecare în parte un "ID unic");
 4. (b) Funcţia de generare de numere aleatorii din Microsoft Excel va fi utilizată pentru a determina numerele de ID unic câştigătoare, corespunzătoare numărului de Câştigători ce urmează să fie extraşi pentru extragerea cu premii respectivă.
 5. (c) "Judecătorul extragerii cu premii" va fi Şeful departamentului Nostru de Promoţii sau o altă persoană responsabilă similară pe care o poate indica acesta;
 6. (d) Extragerea cu premii va avea loc la biroul Nostru din Gibraltar şi va fi efectuată de Judecătorul extragerii cu premii, cu participarea unui membru al departamentului Nostru juridic.
 7. Publicitate şi proprietate intelectuală
 8. 12.1 Prin participarea la orice Promoţie în cadrul căreia câştigaţi un Premiu sau care ia forma unui concurs, a unei ligi sau a unui turneu în care treceţi cu succes în runda a doua sau într-o rundă ulterioară, sunteţi de acord să cooperaţi la toate materialele şi activităţile de promovare, marketing şi publicitate pe care Noi, pe cheltuiala Noastră, le producem sau le dispunem. De asemenea, sunteţi de acord, dacă vi se solicită, (a) să purtaţi orice obiecte vestimentare sau îmbrăcăminte cu marcă pe care Noi vi le putem pune la dispoziţie; şi (b) să semnaţi, la cerere, un formular de renunţare irevocabilă prin care Ne permiteţi, fără plata unei compensaţii, să vă folosim numele, fotografia, imaginea, detalii despre ţara şi/sau oraşul în care locuiţi, orice comentarii făcute de Dumneavoastră sau care vă sunt atribuite şi să încorporăm orice astfel de informaţii în orice înregistrare sau transmisie audio/video în astfel de scopuri promoţionale, în orice mediu, în întreaga lume.
 9. 12.2 În cazul în care participaţi la orice eveniment pe care noi îl găzduim sau îl aranjăm în legătură cu o promoţie, sunteţi de acord să nu utilizaţi niciun material prin care să se indice marca sau care să facă reclamă unei organizaţii terţe pe care noi o considerăm concurentul nostru, inclusiv, fără limitare, materiale prin care se indică marca sau care să fac reclamă oricărei alte companii de jocuri, şi sunteţi de acord să nu vă comportaţi într-o manieră care ar putea, după părerea noastră rezonabilă, să ne discrediteze, pe oricare dintre companiile noastre afiliate sau pe oricare dintre mărcile noastre sau ale acestora. În cazul oricărei încălcări a acestei cerinţe, Ne rezervăm dreptul să nu acordăm un Premiu sau să încercăm să recuperăm Premiul acordat.
 10. 12.3 Privitor la orice trimitere de informaţii sau înregistrare a Dumneavoastră în cursul participării la orice Promoţie, garantaţi că materialul relevant va reprezenta în întregime o lucrare originală a Dumneavoastră şi că nu va încălca drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale niciunei persoane. Sunteţi de acord să cesionaţi toate drepturile (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală) asupra unui astfel de material (şi dacă există drepturi morale, sunteţi de acord să renunţaţi la aceste drepturi) şi sunteţi de acord să semnaţi toate documentele şi să faceţi toate lucrurile necesare în mod rezonabil pentru a asigura dreptul Nostru asupra unui astfel de material şi pentru a ne permite să utilizăm şi să exploatăm un astfel de material în totalitate.
 11. Schimb valutar
 12. 13.1 În cazul în care o sumă de bani este menţionată în orice comunicare sau material publicitar sau de marketing pentru orice Promoţie (Sumă promoţională) şi există o cerinţă ca o astfel de Sumă promoţională să fie convertită din moneda promovată în moneda Contului Dumneavoastră, atunci aceasta se va supune cursurilor de schimb oferite de noi în momentul conversiei. Consultaţi Întrebări frecvente sau contactaţi Echipa Noastră de Asistenţă clienţi pentru detalii suplimentare. Luaţi la cunoştinţă şi acceptaţi faptul că ratele de schimb valutar se pot modifica rapid şi că, prin urmare, Noi nu putem fi responsabili pentru nicio modificare a cursului de schimb apărută între momentul în care vi s-a oferit să participaţi la Promoţie şi momentul conversiei.
 13. Răspunderea noastră
 14. 14.1 Cu excepţia faptului ca nu excludem şi nu limităm răspunderea Noastră pentru vătămări personale sau deces cauzat de neglijenţa Noastră sau pentru interpretare greşită frauduloasă sau orice altă răspundere pe care, prin lege, nu o putem limita sau exclude, nu acceptăm nicio răspundere în legătură cu participarea Dumneavoastră (sau imposibilitatea de a participa) la orice Promoţie, inclusiv, fără limitare, orice utilizare de către Dumneavoastră (sau imposibilitate de utilizare) a oricărui Premiu, în măsura maximă permisă de lege.
 15. 14.2 Dacă orice Promoţie nu poate fi executată după cum a fost planificată, inclusiv din cauza oricăror probleme tehnice sau circumstanţe în afara controlului Nostru, Noi nu vom avea nicio răspundere şi nu se va acorda niciun bonus, nicio plată şi niciun premiu, de niciun fel.
 16. 14.3 Putem pune restricții în contul dvs., inclusiv restricții de depozit, pentru a respecta obligațiile legale și de reglementare. Nu vom fi responsabili în cazul în care aceste restricții vă afectează posibilitatea de a îndeplini cerințele oricărei promoții și / sau de a elibera orice bonus, beneficii sau premii.
 17. Modificarea şi terminare Promoţiilor; modificarea Regulilor
 18. 15.1 Ne rezervăm dreptul de a modifica, întrerupe sau termina orice Promoţie sau orice aspect al acesteia, în orice moment, cu sau fără notificare, din orice motiv, inclusiv, fără limitare, dacă s-a strecurat o eroare de imprimare, producţie, distribuire sau de altă natură în orice Comunicare promoţională sau pe Platformă sau dacă a existat o eroare la pregătirea sau în desfăşurarea oricărei Promoţii şi care afectează rezultatul Promoţiei sau numărul de participanţi sau valoarea revendicărilor.
 19. 15.2 Regulile pot fi modificate de către noi în orice moment, prin postarea termenilor modificaţi pe paginile relevante ale Platformei. Vă recomandăm să vizitaţi cu regularitate aceşti Termeni promoţionali standard. Prin continuarea participării la Promoţie, acceptaţi orice astfel de termeni modificaţi.
 20. Generalităţi
 21. 16.1 Nu puteţi cesiona şi nici transfera niciunul din drepturile sau obligaţiile ce vă revin în baza Regulilor.
 22. 16.2 Nicio terţă parte nu va avea dreptul să aplice Regulile împotriva noastră.
 23. 16.3 Neexercitarea de către noi a unui drept în baza Regulilor nu duce la renunţarea la acel drept.
 24. 16.4 Dacă se descoperă că orice parte a Regulilor este neaplicabilă din punct de vedere legal, toate celelalte părţi ale Regulilor vor rămâne neafectate şi în vigoare.
 25. 16.5 Hotărârile şi deciziile Noastre asupra tuturor problemelor vor fi finale şi nu se va intra în niciun schimb de corespondenţă. Orice dispută sau situaţie care nu este acoperită de Reguli va fi soluţionată de conducerea Noastră într-o manieră pe care o consideră ca fiind cea mai corectă pentru toţi cei implicaţi, sub rezerva secţiunii următoare, decizia respectivă fiind finală şi executorie pentru toţi jucătorii.
 26. 16.6 Dumneavoastră şi Noi suntem de acord că legile din Gibraltar se aplică Regulilor şi că orice dispută între Dumneavoastră şi noi care reiese din sau care are legătură cu Regulile sau cu orice Promoţie va fi purtată doar în tribunalele din Gibraltar.
 27. 16.7 Dacă aceşti Termeni promoţionali standard sau orice Termeni promoţionali specifici aplicabili sunt traduşi într-o altă limbă decât engleza, atunci versiunea în limba engleză va avea întâietate în cazurile unde există inconsistenţe.