Su topu

Aşağıdaki özel bahis kuralları dışında genel bahis kuralları geçerlidir. Bununla birlikte, özel kurallar genel kurallara göre önceliklidir.

1.) 2-Olasılık: Tüm bahisler, aksi belirtilmedikçe Uzatma ve Penaltı Atışları da dahil nihai sonuca göre değerlendirilir.

2.) 1., 2., 3. veya 4. Periyodun Galibi: Sadece belirtilen periyot içinde atılan goller dikkate alınır. Aksi belirtilmedikçe uzatma, 4. periyodun sonucuna etki etmez.

3.) Division (Bölge) Şampiyonları: Eğer sezon herhangi bir sebeple kısaltılırsa, bahisler, ilgili yetkili makamca beyan edilen Division (Bölge) şampiyonuna göre karara bağlanacaktır.