Pe cine să contactez în cazul în care banii nu au fost rambursaţi încă?

Pentru asistenţă suplimentară, vă rugăm, contactaţi banca emitentă imediat ce perioada de aşteptare prevăzută (între 10 şi 30 de zile) a luat sfârşit.