De ce au loc încărcările duble?

Este rezultatul unei incapacităţi de sistem în 1% din băncile emiţătoare de carduri din Spania.

Tranzacţia este, în primă fază, autorizată, după care este efectuată într-o fază secundă. Aceasta este o procedură obişnuită în toate reţelele financiare. Cu toate că acest “mecanism de pre-autorizare" este un mecanism oficial în Spania, acesta nu funcţionează perfect în unele bănci emitente.